Anasayfa

Yazılar

İnsanlar neden engellileri anlamıyor veya neden onları eşit görmüyor?
Her varlık gibi, insanlar da Allah'ın mülküdür. Bırakın bir insanı, bir taşı ya da ağacı bile hakir görmek, Allah'ın sanatına hakarettir. Bu açıdan çok dikkatli olmak gerekir. Engelli  insanları hakir görmek büyük bir günahtır. Bu hem Allah hakkına hem kul hakkına girer.
Allah niçin kullarını bir yaratmadı? Neden kimini kör, kimini topal , bedensel engelli olarak yarattı?
1. Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Kimse Ona karışamaz ve Onun îcâdına müdâhale edemez.
İnsanlar neden engellileri anlamıyor veya neden onları eşit görmüyor?
Her varlık gibi, insanlar da Allah'ın mülküdür. Bırakın bir insanı, bir taşı ya da ağacı bile hakir görmek, Allah'ın sanatına hakarettir. Bu açıdan çok dikkatli olmak gerekir. Engelli  insanları hakir görmek büyük bir günahtır. Bu hem Allah hakkına hem kul hakkına girer.
İşitme engelliler namaz ve oruç gibi ibadetlerde mesul müdür?
İslam’da kişinin gücünün üstünde bir yükümlülük yoktur. Bu sebeple, özürlü insanların sorumluluğu da kendi güçleri dahilinde olmaktadır. Konuşamayan bir insandan namazda fatiha okumasını isteyemezsiniz. İşitme engelli olan bir kimseden de -işiten insanlar gibi- Allah’ın emir ve yasaklarını ders veren / vazeden bir hocayı  dinlemesini isteyemezsiniz.
Dilsiz çocuğun Peygamberimizin yanında konuşması
Hz. Peygamber (asm) zamanında yaşamış ve Peygamberimizin (asm) duasıyla şifa bulmuş engelliler vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 1. Bir kadın, bir çocuğu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına getirdi. O çocukta bir hastalık vardı; konuşmuyordu, aptaldı. Hz.
Peygamberimizin engelli arkadaşları
Peygamberimiz (asm) döneminde de özürlü sahabi vardı. Peygamberimiz (asm) özürlülere pozitif ayrımcılık uygulayan ilk kişidir. Peygamberimiz (asm)’in engelli sahabilerle şakalaştığını, onlara özel bir şefkat ve ilgi göstermiştir. Peygamberimiz (asm)’in ve sahabilerin hayatından az bilinen bir kesit daha böylece aydınlanmış oluyor... Peygamberimiz Hz.
Allah niçin bazı insanları doğuştan engelli yarattı?
Bu dünya hayatı bir imtihandır ve bu imtihanda Allah’ın herkese uyguladığı imtihan farklıdır. Allah herkese değişik şartlar vermiştir. Kimi zenginlikle, kimi fakirlikle, kimi hastalıkla, kimi de sağlıkla imtihan olmaktadır.